Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến giá nhà tại Mỹ

Trong thập niên qua, giá nhà tại những vùng hay xảy ra lũ lụt ở Mỹ ghi nhận sự sụt giảm, trong khi giá tăng mạnh tại những nơi có nguy cơ cháy rừng.

Biến đổi khí hậu đang tác động đến giá nhà tại Mỹ. Trong giai đoạn 2007-2017, giá nhà tại những vùng có nguy cơ lũ lụt đã giảm hơn 5%. Tại những vùng có nguy cơ xảy ra bão, giá nhà đã giảm hơn 9%. Tuy nhiên, tại một số khu vực thường xuyên xảy ra cháy rừng, giá nhà ghi nhận mức tăng 43%.

(Theo Vnexpress)