Lượng hồ sơ giao dịch nhà đất nhiều khu vực tăng mạnh

Văn phòng Đăng ký Đất đai Tp.HCM vừa báo cáo với Sở TN&MT về tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, lượng hồ sơ giao dịch tại một số quận, huyện tăng cao như: quận 1 (29.961 hồ sơ), Củ Chi (28.462 hồ sơ), quận 9 (15.580 hồ sơ), Bình Chánh (15.067 hồ sơ), Bình Tân (10.681 hồ sơ). So với cùng kỳ, tỷ lệ giao dịch cũng tăng cao như Cần Giờ tăng 83%, Củ Chi tăng 52,2%, quận 9 tăng 29,5%…

Đối với tổ chức, tính từ đầu năm, cấp GCN lần đầu 68 hồ sơ; cấp đổi, đăng ký biến động, góp vốn hình thành pháp nhân mới 9.608 hồ sơ. Với hồ sơ cá nhân, 12.081 trường hợp đã được cấp GCN lần đầu; cấp GCN nhà, đất thuộc dự án 805 hồ sơ…

giao dịch nhà đất
Lượng hồ sơ giao dịch nhà đất tại một số quận, huyện tại Tp.HCM tăng cao

Nhiều quận, huyện đã phản ánh về tình trạng trễ hẹn hồ sơ như huyện Củ Chi, từ đầu năm đến nay đã giải quyết 3.159 hồ sơ nhưng chỉ có 3 hồ sơ đúng hẹn, 99% là trễ hẹn.

Tại Bình Chánh, khoảng 6.000 hồ sơ chưa được giải quyết. Để giải quyết tình trạng này, trong thời gian tới, thành phố sẽ cho phép Sở TN&MT ủy quyền cho giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai các quận huyện ký GCN thay vì phải chuyển hồ sơ lên Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố.

Về việc tách thửa theo Quyết định 60, nhiều quận huyện phản ánh cũng đang gặp khó khăn, hồ sơ bị ngưng trễ do việc hướng dẫn chưa rõ ràng.

(Theo Sài Gòn Đầu tư tài chính)