Các Quy Định Về Ghi Nợ Tiền Sử Dụng Đất

Hiện nay để tao điều kiện cho người dân gặp khó khăn nhà nước có phép họ được ghi nợ tiền sử dụng đất trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy việc ghi nợ tiền sử dụng đất được quy định như thế nào, cùng theo dõi bài viết dưới đây của vbatdongsan để biết rõ những thông tin hữu ích: 

Nghị định số: 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

Hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành thì chỉ có 01 trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất, cụ thể như sau:

Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Ghi nợ tiền sử dụng đất

Mức tiền sử dụng đất ghi nợ đối với hộ gia đình, cá nhân được xác định bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp khi hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư trừ (-) giá trị được bồi thường về đất, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thời hạn được ghi nợ: Hộ gia đình, cá nhân được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này. 

>> Bạn có biết: Không đăng ký đất đai có bị xử phạt không

+ Thời hạn nộp số tiền sử dụng đất không được ghi nợ 

+ Thời hạn nộp số tiền sử dụng đất được ghi nợ 

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về vấn đề Các quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com