Các quy định về thu hồi chứng chỉ định giá đất

Hiện nay, nhiều cá nhân khi được cấp Chứng chỉ định giá đất nhưng lại bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, nhiều cá nhân thắc mắc rằng những trường hợp nào sẽ bị thu hồi Chứng chỉ định giá đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, Luật Hồng Inh xin gửi tới quý vị bài viết sau đây:

Các trường bị thu hồi Chứng chỉ định giá đất bao gồm: 

Thứ nhất: Sửa chữa, giả mạo hoặc gian lận về bằng cấp, giấy chứng nhận, kê khai không trung thực về quá trình và thời gian làm việc để đủ điều kiện cấp Chứng chỉ định giá đất quy định tại Điều 4 của Thông tư 61/2015/TT-BTNMT như giả mạo các giấy tờ chứng minh có trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành về quản lý đất đai, vật giá, thẩm định giá, địa chính, kinh doanh bất động sản, kinh tế bất động sản và các chuyên ngành khác liên quan đến định giá đất hoặc có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đâò tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng tốt nhiệp hoặc giả mạo Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành……

Thứ hai, Người được cấp Chứng chỉ định giá đất mất năng lực hành vi dân sự

Thứ ba, Người được cấp Chứng chỉ định giá đất cho người khác mượn, thuê để hành nghề tư vấn xác định giá đất

Thứ năm, Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là các trường hợp cá nhân đã được cấp Chứng chỉ định giá đất nhưng bị thu hồi theo quy định của pháp luật cho nên quý khách hàng cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về việc cấp, quản lý, sử dụng Chứng chỉ định giá đất.

quy định về thu hồi chứng chỉ định giá đất

-> Mời bạn xem thêm thông tin: đấu giá quyền sử dụng đất

Chứng chỉ định giá đất theo quy định của pháp luật hiện hành có giá trị trong thời hạn là 05 năm nhưng khi bị thu hồi thì Chứng chỉ định giá đất không còn giá trị sử dụng 

Chứng chỉ định giá đất là điều kiện quan trọng để cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất và cá nhân bị thu hồi Chứng chỉ định giá đất không được hành nghề tư vấn xác định giá đất kể từ ngày quyết định thu hồi Chứng chỉ định giá đất có hiệu lực thi hành.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về Các quy định về Thu hồi Chứng chỉ định giá đất. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com