Các trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi

Trong một số trường hợp, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì giấy phep lao động có thể sẽ bị thu hồi (theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/02/2021). Vậy những trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động là gì? Mời các quý khách hàng cùng tìm hiểu với chúng tôi qua bài viết dưới đây của vbatdongsan.

Đây là nội dung tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 15/02/2021). Các trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi bao gồm các trường hợp sau:

Theo đó, giấy phép lao động (GPLĐ) bị thu hồi trong các trường hợp sau:

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 152/2020?NĐ-CP. Theo đó:

“Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

Thu hồi giấy phép lao động

Trong trường hợp hợp đồng lao động giữa cá bên chấm dứt hiệu lực thì giấy phép lao động trong trường hợp này cũng sẽ hị thu hồi.

Đối với hợp đồng lao động có nội dung  không phù hợp, không đúng với nội dung giấy phép lao động đã được cấp thì giấy phép lao động trong trường hợp này cũng sẽ bị thu hồi.

Nếu người lao động làm công việc không đúng với nội dung không đúng với nội dung giấy phép lao động đã được cấp thì giấy phép lao động đó sẽ bị thu hồi bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp các lĩnh vực là cơ sở để người sử dụng lao động xin giấy phép lao động cho người nước ngoài đã hết thời hạn, hoặc đã chấm dứt thì trong trường hơp này dù giấy phép lao động vẫn còn hiệu lực nhưng vẫn sẽ bị thu hồi.

* Xem thêm thông tin: Thu hồi giấy phép lao động người nước ngoài

Người lao động nước ngoài đang làm việc tại Viaatj Nam nếu có thông báo của phía nước ngoài về việc thôi củ lao đọng là người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam thì đối với trường hợp này, giấy phép lao động sẽ bị thu hồi lại bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt nam đang sử dụng người lao động là người nước ngoài nhưng không có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đó nữa và chấm dứt hợp đồng lao động với người này thì giấy phép lao động của gười lao động người nước ngoài trong trường hợp này cũng sẽ bị thu hồi.

Đối với việc người sử dụng lao động nước ngoài không thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì người lao động nước ngoài đó sẽ bị thu hồi giấy phép lao động.

Người lao động nước ngoài nếu có hành vi không thự hiện đúng pháp luật Việt Nam gây ảnh hưởng đến an minh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình làm việc tại Việt Nam cũng sẽ bị thu hồi giấy phép lao động.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về các trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoan nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: #2 hoặc #@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trực tiếp