Chấm Dứt Kinh Doanh Lữ Hành Nội Địa 2021

Có nhiều lý do dẫn đến doanh nghiệp không thể tiếp tục kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, trong trường hợp này để có thể rút lại số tiền mà doanh nghiệp đã ký quỹ trước đó để kinh doanh lữ hành nội địa, quý khách hàng cần tiến hành làm thủ tục chấm dứt kinh doanh lữ hành nội địa. Trong bài viết dưới đây, vbatdongsan xin tư vấn đến các quý khách hàng thủ tục chấm dứt kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa năm 2021.

Phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà thành phần hồ sơ chấm dứt kinh doanh lữ hành nội địa sẽ bao gồm những loại giấy tờ khác nhau:

+ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

+ Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

+ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Xem thêm thủ tục: Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Chấm dứt kinh doanh lữ hành nội địa

Bước 1:

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đến  Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – nơi doanh nghiệp có trụ sở;

Bước 2:

+ Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

+ Trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ;

+ Trường hợp có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật;

+ Trường hợp doanh nghiệp bị phá sản, tiền ký quỹ do tòa án quyết định theo quy định của pháp luật về phá sản.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về chấm dứt kinh doanh lữ hành nội địa năm 2021. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: #2 hoặc #@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.