Chi phí cho việc làm sổ đỏ như thế nào?

Tôi có 2 mảnh đất, 1 mảnh đã có sổ đỏ và 1 mảnh chưa có sổ đỏ. Hiện nay, tôi muốn bán mảnh đất đã có sổ đỏ vậy tôi muốn bán thì phải chịu những khoản thuế nào? 
Mức đóng là bao nhiêu (giả sử mảnh đất làm sổ đỏ có giá 1 tỷ)? Đối với mảnh đất chưa có sổ đỏ, bây giờ tôi muốn làm sổ đỏ thì chi phí như thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi.
 
Đáp: 
 
1. Đối với đất có sổ đỏ
Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải chịu các khoản thuế sau:
Thuế thu nhập cá nhân: Thuế này là thuế do Chi Cục thuế thu theo thu nhập từ chuyển nhựơng bất động sản (chuyển nhượng quyền sử dụng đất). Có 2 cách tính thuế (chọn 1 trong 2 cách) sau:
 
Cách thứ 1: Nếu xác định được giá mua bất động sản (đất)
Thuế thu nhập phải nộp = Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản x 25%
Ví dụ: Mảnh đất có sổ đỏ của anh lúc mua 1.000.000.000 đồng (có hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất chứng minh), nay anh chuyển nhượng lại 1.100.000.000 đồng.
Vậy Thuế thu nhập phải nộp: 100.000.000 x 25% = 25.000.000 đồng.
 
Cách thứ 2: Nếu không xác định được giá mua bất động sản (đất)
Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị chuyển nhượng bất động sản x 2%
Ví dụ: Mảnh đất có sổ đỏ của anh lúc mua 1.000.000.000 đồng (không có hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất chứng minh), nay anh chuyển nhượng lại giá 1.100.000.000 đồng
Vậy Thuế thu nhập phải nộp: 1.100.000.000 x 2% = 22.000.000 đồng.
 
2. Đối với đất chưa có có sổ đỏ
Do anh không cung cấp thông tin cụ thể:
+ Vị trí đất của anh ở đâu? (đường nào? mặt tiền, hẻm cấp mấy, vị trí mấy… )
+ Diện tích đất là bao nhiêu?
+ Nguồn gốc và năm sử dụng đất?
 
Nên Luật sư không thể nêu mức chi phí cụ thể cho anh được. “
 
 
 
Câu hỏi là:
 
Cách thứ 1: Nếu xác định được giá mua bất động sản (đất)
Thuế thu nhập phải nộp = Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản x 25%
Ví dụ: Mảnh đất có sổ đỏ của anh lúc mua 1.000.000.000 đồng (có hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất chứng minh), nay anh chuyển nhượng lại 700.000.000 đồng.
=> âm mất 300 triệu
Vậy Thuế thu nhập phải nộp là thế nào?”
 
Theo quy định tại Điều 12, Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau.
Điều 12. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thu nhập tính thuế và thuế suất.
1. Thu nhập tính thuế
a) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ (-) giá vốn và các chi phí hợp lý liên quan.
a.1) Giá chuyển nhượng
Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.
Trường hợp không xác định được giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng sẽ được xác định theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định…. 
Trân trọng!
                                                                                                                           Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn