Chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp theo nghị định 01/2021/NĐ-CP

Nghị định 01/2021/ NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp chính thức có hiệu lực từ ngày 04/01/2021 có nhiều điểm mới so với nghị định 78/2015/NĐ-CP. Một trong những nội dung đáng được chú ý là việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Trong bài viết dưới đây, vbatdongsan xin tư vấn đến các quý khách hàng thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh donah thành doanh nghiệp theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành.

 Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm:

+ Chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

+ Chuyển đổi thành công ty hợp danh, hồ sơ chi tiết: 

Chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp

+ Chuyển đổi thành CTCP/ công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ chi tiết:

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hồ sơ chi tiết:

Trường hợp hộ kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Chủ hộ kinh doanh thực hiện việc đăng ký chuyển đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp GCN đăng ký doanh nghiệp cho hộ kinh doanh muốn chuyển đổi.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp GCN đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Người nộp hồ sơ nhận kết quả theo giấy hẹn tại bộ phận một của Phòng Đăng ký Kinh doanh nơi doanh nghiệp đạt trự sở chính.

Trên đây là chia sẻ của vbatdongsan về chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp theo nghị định 01/2021/NĐ-CP. Nếu bạn có câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề này vui lòng để lại comment phía dưới bài viết để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.