Đăng Ký Hoạt Động Xuất Bản, Phát Hành Xuất Bản Phẩm Điện Tử

Để hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử; quý khách hàng cần tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về xuất bản. Vậy thủ tục trên được tiến hành như thế nào, hãy theo dõi bài viết dưới đây của vbatdongsan để biết thêm những thông tin hữu ích nhất.

Điều kiện về thiết bị, công nghệ để xuát bản, phát hành xuất bản điện tử: 

Tiêu chuẩn về nhân lực kỹ thuật để điều hành; quản lý quá trình xuất bản; phát hành xuất bản phẩm điện tử: Được đào tạo về công nghệ thông tin

Điều kiện về biện pháp kỹ thuật

–  Có giải pháp kỹ thuật chống xâm nhập trái phép qua hệ thống mạng Internet

–  Có thiết bị, giải pháp kỹ thuật phòng, chống vi-rút máy tính

–  Có quy trình nghiệp vụ xử lý sự cố về an toàn, an ninh thông tin

–  Có quy trình nghiệp vụ để xác định việc can thiệp làm thay đổi nội dung xuất bản phẩm điện tử

–  Giải pháp kỹ thuật kiểm soát bản quyền số trong hoạt động xuất bản; phát hành xuất bản phẩm điện tử:

+ Có điều khoản thông báo về trách nhiệm chấp hành quy định của pháp luật về xuất bản và sở hữu trí tuệ; đối với người sử dụng trước khi truy cập và sử dụng xuất bản phẩm điện tử.

Tên miền Internet Việt Nam để thực hiện xuất bản điện tử; phát hành xuất bản phẩm điện tử trên Internet phải là tên miền “.vn”.

Bước 1: Nhà xuất bản phải có đề án hoạt động xuất bản điện tử và tổ chức, cá nhân phải có đề án phát hành xuất bản phẩm điện tử gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành;

– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề án, Cục Xuất bản, In và Phát hành xem xét, có ý kiến thẩm định đề án bằng văn bản. Trường hợp đề án không đúng mẫu hoặc không đủ thông tin theo mẫu quy định thì phải trả lại đề nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện;

Bước 2: Triển khai đề án. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Cục Xuất bản, In và Phát hành, nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân phải triển khai thực hiện đề án theo ý kiến thẩm định của Cục Xuất bản, In và Phát hành 

Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ. Hồ sơ đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành

– Thời gian nộp: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Cục Xuất bản, In và Phát hành

Bước 4: Trả kết quả. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện trong đề án theo ý kiến thẩm định và có văn bản xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử cho nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về Đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2; hoặc #@gmail.com.