Địa Điểm Nộp Hồ Sơ Khai Thuế Mới Nhất Hiện Nay

Một trong những vấn đề mà người nộp thuế cần lưu ý đó chính là thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế. Nhằm cung cấp thêm một số kiến thức pháp lý liên quan đến thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế, vbatdongsan xin gửi đến các quý khách hàng nội dung tư vấn về thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế.

– Đối với loại thuế khai và nộp theo tháng

Đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là tờ khai thuế tháng.

–  Đối với loại thuế khai và nộp theo quý

Đối với loại thuế khai và nộp theo quý là tờ khai thuế quý.

–  Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm

Bao gồm:

–  Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm

Gồm tờ khai quyết toán thuế năm; báo cáo tài chính năm; tờ khai giao dịch liên kết; các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.

–  Đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế

Bao gồm:

–  Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Đối với hàng hóa xuất khẩu; nhập khẩu thì hồ sơ hải quan theo quy định của Luật Hải quan được sử dụng làm hồ sơ khai nộp.

–  Đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp

Bao gồm:

–  Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia trong trường hợp người nộp thuế là công ty mẹ tối cao của tập đoàn tại Việt Nam có phát sinh giao dịch liên kết xuyên biên giới và có mức doanh thu hợp nhất toàn cầu vượt mức quy định hoặc người nộp thuế có công ty mẹ tối cao tại nước ngoài mà công ty mẹ tối cao có nghĩa vụ lập báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của nước sở tại.

–  Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ khai thuế quy định tại Điều này; quy định loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế, khai quyết toán thuế; khai các khoản phải nộp về phí, lệ phí do cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu; kê khai, cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin đối với báo cáo lợi nhuận liên quốc gia; tiêu chí xác định người nộp thuế để khai thuế theo quý. 

–  Người nộp thuế nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

–  Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế theo cơ chế một cửa liên thông thì địa điểm nộp hồ sơ thực hiện theo quy định của cơ chế đó. học kế toán online cho người mới bắt đầu

–  Địa điểm nộp hồ sơ này đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của Luật Hải quan.

–  Chính phủ quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với các trường hợp sau đây:

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: #2; hoặc #@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.