​Diện tích tối thiểu nhà ở xã hội là 25m2

Diện tích tối thiểu của một căn nhà ở xã hội được điều chỉnh còn 25m2 thay vì 30m2 như trước đây. 
 
Theo Nghị định về Phát triển và quản lý nhà ở xã hội vừa được Chính phủ ban hành, diện tích mỗi căn hộ tối thiểu sẽ là 25m2 sàn, tối đa là 70m2. Trong trường hợp nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng thì diện tích đất xây dựng của mỗi căn không được vượt quá 70m2. 
 
Nghị định cũng nêu rõ các điều kiện vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tuy nhiên không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm.
 
Lãi suất cho vay ưu đãi tại các ngân hàng do Thủ tướng quyết định cho từng thời kỳ dựa trên đề nghị của Ngân hàng Nhà nước. Thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. 
 
                                                                                                                                    Ngọc Tuyên