Điều chỉnh quy hoạch phát triển KCN tại Bình Dương

Bình Dương sẽ có một số điều chỉnh trong việc quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp đến năm 2020.
  • Tìm hiểu vị trí, tiện ích khu công nghiệp VSIP 2 Bình Dương
  • Giới thiệu khu đô thị và công nghiệp Mỹ Phước
  • Bình dương với việc quy hoạch và phát triển khu công nghiệp
Theo đó, sẽ bổ xung mới một số KCN mới như: Vĩnh Lập với diện tích 500, Bình Dương Riverside ISC với diện tích 600 ha, VSIP III với diện tích 1.000 ha, Tân Lập I với diện tích 200 ha.
Các KCN này sẽ được bổ sung vào Quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến năm 2020.

                                              KCN VSIP, hình mẫu phát triển KCN trên cả nước
 
Thay đổi về diện tích các KCN cụ thể như sau:
KCN Lai Hưng diện tích hiện tại là 400 ha sẽ được điều chỉnh thành 600ha, KCN Cây Trường diện tích từ 300ha sẽ thay đổi thành 700ha.
KCN Tân Đông Hiệp B sẽ giảm từ 163ha xuống còn 150ha, KCN Sóng Thần III sẽ giảm từ 534 ha xuống còn 427ha, KCN Phú Tân sẽ giảm từ 133ha xuống còn 107 ha, KCN Kim Hiu sẽ giảm từ 214ha xuống còn 172ha, KCN Đại Đăng sẽ giảm từ 274ha xuống còn 219 ha.

Một số KCN sẽ được mở rộng thêm diện tích như KCN Nam Tân Uyên sẽ được điều chỉnh từ 620 ha lên 966 ha, KCN Rạch Bắp điều chỉnh từ 279 ha lên 639 ha, KCN Việt Hương 2 từ 250 ha điều chỉnh thành 262 ha.

UBND tỉnh Bình Dương sẽ là đơn vị thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đồng thời tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt.

Cùng với đó UBND tỉnh Bình Dương sẽ chỉ đạo việc thành lập, mở rộng KCN với từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, từ đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội cho người lao động tại các KCN để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

                                                                                                                  ( phapluatpus.vn )