Điều kiện công nhận quyền sử dụng đất năm 2021

Điều kiện công nhận quyền sử dụng đất năm 2021. Công nhận quyền sử dụng đất là cách phổ biến nhất để người dân được cấp sổ đỏ, sổ hồng.

 


 

Công nhận quyền sử dụng đất là gì?

 

Khoản 9 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định về công nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể, “Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định”.

So với hình thức giao đất hoặc cho thuê đất thì công nhận quyền sử dụng đất là hình thức phổ biến nhất để người dân có quyền sử dụng đất hợp pháp và được cấp sổ đỏ.

Công nhận quyền sử dụng đất là cách phổ biến nhất để người dân được cấp sổ đỏ, sổ hồng.

 

Điều kiện công nhận quyền sử dụng đất năm 2021

 

Căn cứ Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, để được công nhận quyền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải đủ điều kiện theo từng trường hợp cụ thể:

– Đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất (là khi người dân có một trong những loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

– Đất không thuộc diện đang tranh chấp, hay có đơn từ khởi kiện, không vướng mắc về tính pháp lý của đất….

– Được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Phước Sửu

Theo Báo Lao Động