Điều kiện doanh nghiệp được gia hạn sử dụng đất

Điều kiện doanh nghiệp được gia hạn sử dụng đất. Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013.


 

Ông Lê Minh quang (Bà Rịa – Vũng Tàu) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp sau:

 

Khu đất có nguồn gốc UBND tỉnh cho doanh nghiệp thuê để nuôi trồng thuỷ hải sản (với mục đích là đất sản xuất kinh doanh) từ năm 2003, thời hạn sử dụng đất là 18 năm, thời hạn sử dụng đất của doanh nghiệp sẽ hết hạn trong năm 2021. Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vị trí khu đất được quy hoạch là đất ở kết hợp thương mại dịch vụ – du lịch và đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 với tính chất là đất ở kết hợp thương mại, dịch vụ – du lịch.

Hiện nay, do tình hình sản xuất – kinh doanh không thuận lợi, doanh nghiệp muốn thực hiện đầu tư dự án khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ – du lịch theo đúng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Ông Quang hỏi, trong trường hợp này, doanh nghiệp có được gia hạn sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoan 1 Điều 74 Luật Đất đai. Và có được chuyển công năng dự án từ dự án sản xuất kinh doanh sang công năng là khu nhà ở kết hợp dịch vụ – du lịch thông qua việc quyết định chủ trương đầu tư cho dự án mới hay không?

Nếu được chuyển công năng thì doanh nghiệp có được thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 52, 57, 58 Luật Đất đai và phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. Thời hạn sử dụng đất được xác định lại theo quy định tại Điều 126 và Điều 127 Luật Đất đai hay không?

Trường hợp có liên quan đến việc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai không và có bị điều chỉnh bởi Luật Quản lý, sử dụng tài sản không?

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề của ông Quang như sau:

 

Đối với vụ việc mà ông Quang nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường không có hồ sơ, tài liệu nên không có cơ sở để trả lời cụ thể. Pháp luật Đất đai hiện nay quy định về vấn đề gia hạn thời gian sử dụng đất như sau:

Tại Khoản 3 Điều 126 của Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại Khoản này”.

Tuy nhiên, do khu đất của dự án UBND tỉnh nơi có đất đã có sự điều chỉnh quy hoạch. Mặt khác, thẩm quyền quyết định việc giao đất, cho thuê đất thuộc UBND tỉnh nơi có đất. Do đó, đề nghị ông liên hệ với UBND tỉnh nơi có đất để được xem xét quyết định theo thẩm quyền.