Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Kế Toán

Dịch vụ kế toán được xem là một trong những ngành nghề kinh doanh đặc biệt. Do đó pháp luật cũng có những yêu cầu; quy định nghiêm ngặt hơn đối với ngành nghề này. Trong bài viết dưới đây; vbatdongsan xin tư vấn đến các quý khách hàng điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

–  Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

–  Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán chỉ có giá trị khi người được cấp có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian cho một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc làm việc tại hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

–  Những người không được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán gồm:

–  Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây:

–  Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật này; được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

–  Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác. Trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

–  Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

–  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

–  Công ty hợp danh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

–  Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

–  Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ này khi có đủ các điều kiện sau đây:

Trong thời hạn 06 tháng; kể từ ngày đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán; chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. Hoặc trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã bị thu hồi thì doanh nghiệp; chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam phải thông báo ngay cho cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục xóa cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của doanh nghiệp; chi nhánh.

>> Mời bạn xem thêm chia sẻ: Tư vấn kế toán thuế cho doanh nghiệp

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn; quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: #2; hoặc #@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.