Đòi lại ngôi nhà đã bị mượn dùng, trưng dụng?

Hỏi: Năm 1955, nhà tôi đã mua và sở hữu 1 căn nhà trên đường Đề Thám, quận 1, Tp.HCM. Sau ngày giải phóng, Nhà máy cơ khí Kim Tinh đã mượn ngôi nhà của gia đình tôi và trưng dụng làm chỗ ở cho cán bộ công nhân viên.
Từ năm 1980 đến nay, nhà tôi đã làm nhiều văn bản gửi các cơ quan chức năng để đòi lại nhà nhưng chưa được. Tôi muốn hỏi, pháp luật quy định như thế nào về trường hợp của gia đình tôi? Liệu chúng tôi có đòi lại được ngôi nhà của mình hay không? Thái Thị Ngọc Xuyến (quận 1, Tp.HCM)

Nhà ở của cá nhân, hộ gia đình không thuộc diện phải thực hiện các chính sách quy định tại Điều 2 của Nghị quyết 23/2003/QH11 mà cơ quan nhà nước đã trưng dụng có thời hạn thì UBND cấp tỉnh giao lại nhà ở đó cho chủ sở hữu.
 
Trả lời:
 
Qua trình bày và hồ sơ kèm theo, ngôi nhà của bà được điều chỉnh bởi các nghị quyết của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, được bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo Xã hội chủ nghĩa trước ngày 1/7/1991. Căn cứ theo Điều 2, Nghị quyết 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội, ngôi nhà của bà không thuộc diện Nhà nước hoàn thành thủ tục pháp lý về sở hữu toàn dân. Ngôi nhà của bà được điều chỉnh bởi Nghị quyết 755/ 2005/ NQ-UBTVQH11 ngày 2/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Như vậy, nhà ở của cá nhân, hộ gia đình không thuộc diện phải thực hiện các chính sách quy định tại Điều 2 của Nghị quyết 23/2003/QH11 mà cơ quan nhà nước đã trưng dụng có thời hạn thì UBND cấp tỉnh giao lại nhà ở đó cho chủ sở hữu.
 
Theo quy định trên, căn nhà của bà thuộc diện được Nhà nước trả lại. Do đó, bà cần làm đơn (kèm theo hồ sơ về sở hữu căn nhà) gửi Chủ tịch UBND Tp.HCM (theo quy định tại Điều 7, Nghị định 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ) để Chủ tịch UBND Tp.HCM ra quyết định giao lại nhà ở cho bà.
 
                                                                                                                                Luật gia Nguyễn Văn Khôi
                                                                                                                              (Theo Sài Gòn đầu tư tài chính)