Gia hạn khoản vay gói 30.000 tỷ được giải ngân trước năm 2017

Ngân hàng nhà nước vừa ban hành Thông tư 25, chính thức gỡ rối cho những người vay mua nhà gói 30.000 tỷ được gải ngân sau ngày 31/03/2016. Theo đó, những khoản vay được giải ngân trước 2017 vẫn được hưởng lãi suất ưu đãi thay vì trả lãi suất thương mại có thể lãi suất gấp đôi.
  • Khách hàng vay gói 30.000 tỷ đồng hoang mang
Tuy nhiên, ngân hàng nhà nước cũng nêu rõ, việc gia hạn này chỉ áp dụng cho các khoản giải ngân trước 31/12/2016. Như vậy, với những hợp đồng dù đã ký trước ngày 31/3 năm nay nhưng giải ngân vào năm 2017, người mua nhà sẽ không được hưởng lãi suất ưu đãi cố định hằng năm mà phải trả theo lãi suất thoả thuận với ngân hàng thương mại.
 
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ dừng giải ngân tái cấp vốn theo đúng quy định với các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội (nhóm khách hàng doanh nghiệp).
 
Riêng với những trường hợp khách hàng cá nhân đã tạm chấp nhận lãi suất mua nhà theo thoả thuận với ngân hàng (thay vì lãi suất ưu đãi 5%) trong thời gian chờ hướng dẫn của Thủ tướng và Ngân hàng Nhà nước cũng được hoàn trả phần chênh lệch.
 
Việc áp dụng Thông tư 25 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/08/2016