Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

Sản xuất phân bón là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất phân bón phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo đúng quy định của pháp luật. Vậy thủ tục đó được tiến hành như thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của vbatdongsan để biết rõ thông tin chi tiết về thủ tục trên.

Theo quy định của Luật Trồng Trọt năm 2018 thì  điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón bao gồm:

Điều kiện sản xuất phân bón

Thành phần hồ sơ bao gồm: 

Thứ nhất, Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 12 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP

Thứ hai, Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP

Thứ ba, Bản sao hợp lệ phiếu kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh đối với máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và các thiết bị đo lường thử nghiệm.

Thứ tư, Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học trở lên của người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất.

Thứ năm, Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Thứ sáu, Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy hoặc phương án chữa cháy của cơ sở theo quy định hiện hành.

+ Cục Bảo vệ thực vật là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (trừ cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón) 

+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.