Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Nhu cầu phân phối xăng dầu của các thương nhân ngày càng tăng cao. Mời bạn xem ngay thông tin giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu ngay dưới đây.

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điền kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Thương nhân phân phối xăng dầu

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

Bước 2: Thương nhân tiến hành nộp hồ sơ

Bước 3: Trả kết quả

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 6 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu có thời hạn hiệu lực là 05 năm kể từ ngày cấp mới.

Thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

>> Xem thêm: Điều kiện phân phối xăng dầu

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về vấn đề Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail