Hạn mức nhận quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Đất nông nghiệp có thể được chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân, tuy nhiên pháp luật đất đại hiện hành có những quy định cụ thể về hạn mức đất chuyển nhượng này. Để biết thêm thông tin về những quy định của pháp luật này, mời quý khách hàng cùng tìm hiểu với vbatdongsan chúng tôi qua bài viết dưới đây.

Hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối của mỗi hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp được áp dụng đối với các hình thức nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, xử lý nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

Hạn mức nhận chuyển Quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối của mỗi hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp được quy định tại Điều 44 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

-> Xem thêm: Thủ tục đất trồng lúa sang đất trồng cây

Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối thì hạn mức được xác định theo từng loại đất. Về hạn mức của từng loại đất nhận chuyển nhượng sẽ áp dụng theo từng loại đất cụ thể như đã nêu ở trên.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển Quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong trường hợp này thì tổng diện tích được nhận chuyển quyền trong hạn mức đối với mỗi loại đất (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối) bằng hạn mức nhận chuyển Quyền sử dụng đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hạn mức nhận chuyển Quyền sử dụng đất cao nhất.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về hạn mức nhận quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: #2 hoặc #@gmail.com để được các luật sư của Hồng Minh hỗ trợ trực tiếp. vbatdongsan cam kết luôn mang lại sự hài lòng đến các quý khách hàng.