Hậu Quả Pháp Lý Khi Doanh Nghiệp Phá Sản

Khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lý kéo theo mà các doanh nghiệp cần lưu ý. Trong bài viết dưới đây, vbatdongsan sẽ tư vấn đến các quý khách hàng hậu quả pháp lý khi doanh nghiệp khi doanh nghiệp phá sản.

Hậu quả của quyết định này là: 

Hậu quả pháp lý khi phá sản doanh nghiệp

Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản khi xảy ra các trường hợp sau: trường hợp đặc biệt là khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thua lỗ mà nhà nước đã áp dụng biện pháp đặc biệt để phục hồi mà không phục hồi được mà không thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ yêu cầu thì tòa án ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản. Khi hội nghị chủ nợ không thành theo quy định tại điều 106, khi có nghị quyết của hội nghị chủ nợ theo quy định tại điều 107.

Khi có quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản thì những hoạt động của doanh nghiệp phải có sự cho phép của thẩm phán trên cơ sở đề nghị của tổ quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động đó phải cần thiết cho việc thanh lý tài sản hoặc làm tăng thêm khối tài sản của doanh nghiệp đó. Sau khi có quyết định này thì phải có kế hoạch, phương án phân chia tài sản của doanh nghiệp. Khi có quyết định này thì tất cả các khoản nợ mặc dù chưa đến hạn đều phải đáo hạn và không được tính lãi đói với thời gian này.

Là quyết định chấm dứt sự tồn tại về mặt pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã này. Tòa án phải gửi quyết định cho cơ quan đăng kí kinh doanh để xóa tên doanh nghiệp, hợp tác xã khỏi sổ đăng kí kinh doanh. Quyết định tuyên bố phá sản là căn cứ chấm dứt mọi quan hệ thanh toán nợ đã được thanh toán hay chưa? doanh nghiệp, hợp tác xã được giải phóng khỏi nghĩa vụ trả nợ.

Đối với doanh nghiệp là công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân thì không miễn trừ nghĩa vụ tài sản đối với chủ DNTN và các thành viên hợp danh, trừ có các thỏa thuận khác.Đối với những người tại doanh nghiệp hợp tác xã có thể sẽ phải chịu những chế tài như cấm đảm nhận chức danh quản lý tương tự như các doanh nghiệp khác theo quy định của điều 108 luật phá sản 2014

* Xem thêm: Thủ tục tuyên bố phá sản công ty cổ phần

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về hậu quả pháp lý khi doanh nghiệp phá sản. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: #2 hoặc #@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn trực tiếp.