Kinh nghiệm vay vốn đầu tư bất động sản

Bạn đang muốn đầu tư bất động sản nhưng lại đang muốn tận dụng các nguồn lực tài chính để đầu tư. Sau đây là chia sẻ của ông David Lindahl, giám đốc tập đoàn Lindahl và Bostonian – công ty đầu tư bất động sản xuyên quốc gia, đã thành công trong 550 thương vụ bất động sản.
Mời bạn đọc cùng tham khảo:
 
TẬN DỤNG LỢI THẾ CỦA NHIỀU NGUỒN TÀI CHÍNH BẠN CÓ:
 
Bạn hiểu rõ vấn đề cuối cùng về việc tận dụng tối đa tiền của bạn. Ta hãy xem xét các lựa chọn trong việc huy động tài chính cho thương vụ

 
Các ngân hàng địa phương:
Ở đây, tôi muốn đề cập đến những ngân hàng thương mại và các tổ chức cho vay, quỹ tiết kiệm. Mặc dù đây là những nguôn tài chính truyền thống nhàm chán nhưng đôi khi chúng là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Những tổ chức cho vay tại địa phương thương muốn dành khoản vay tại địa phương đó. Và do đó, đôi khi bạn không cần phải thuyết phục nhiều mà vẫn có được khoản vay.
Những ngân hàng địa phương thường có xu hướng ưu tiên cho các khoản vay xây dựng ưu đãi và những người họ quen biết. Nếu đầu tư vào một khu vực mới, bạn nên có một cuộc họp hoặc  bữa trưa với tổ chức cho vay địa phương khi bạn đến đó. Họ càng biết rõ về bạn, bạn càng có nhiều khả năng vay được tiền từ họ hơn.
 

Những ngân hàng địa phương có xu hướng cho vay kỳ hạn ngắn hơn và lãi suất cao hơn. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải trả nhiều hơn cho những khoản vay đó và phải hi sinh dòng tiền. Nếu thực hiện thương vụ có ít lợi nhuận, bạn nên vay từ công ty quốc gia hoặc tổ chức cho vay tự do.
 
Tổ chức cho vay quốc gia:
Phần lớn các công ty này đều có những tiêu chí cho vay rất chính xác để đánh giá khoản vay. Bởi vì họ không chỉ định nắm giữ những khoản vay này mà còn định bán trên thị trường thứ cấp ngay khi kết thúc việc xét vay.
Đây là những thị trường được chính phủ hỗ trợ, nhưng không phải là người mua nợ được chính phủ đảm bảo. Những khoản nợ từ những tổ chức này có mức lãi suất thấp nhất trên thị trường.
 
Tổ chức cho vay tự do:
Những tổ chức này bao gồm các công ty bảo hểm và quỹ hưu trí. Tuy nhiên, nhũng công ty này thường muốn cho vay với giá trị ít nhất là vài triệu đô la.
Dưới đây là một số chỉ dẫn chung: Khi bạn cần tiền để phục hồi một tài sản, hãy tìm đến ngân hàng địa phương. Nếu đó là thương vụ mới, hãy tiếp cận tổ chức cho vay quốc gia, và nếu bạn muốn bên cho vay sáng tạo hơn trong việc tìm hiểu hoặc xét duyệt khoản vay để được duyệt, bạn hãy tiếp cận các  tổ chức cho vay tự do.
 
THIẾT LẬP QUAN HỆ VỚI NHÀ MÔI GIỚI ĐỊA PHƯƠNG:
 
Với nhà đầu tư thì những nhà môi giới thế chấp cũng giống như các đại lý thể thao đối với các vận động viên. Ta phải tốn nhiều chi phí cho họ, nhưng đó là những chi phí đáng giá và cần thiết.
Nhà môi giới giỏi thường có nhiều mối quan hệ với các tổ chức cho vay thuộc cả ba dạng trên. Họ không chỉ giúp bạn đánh giá thương vụ, mà còn cho bạn biết khả năng tìm được nguồn tài chính cũng như các điều khoản vay cho thương vụ. Điều này giúp bạn tiết kiệm được tiền bạc và thời gian.

Hãy xây dựng quan hệ với những người môi giới bì họ biết tất cả mọi người trong thành phố. Bạn cần nhận xét nhanh vè tài sản đó hoặc tham khảo về công ty quản lý hay luật sư giỏi? Người môi giới sẽ biết.
 
NHIỀU LOẠI KHOẢN VAY:
 
Ta thảo luận về bên cho vay; giờ ta hãy cùng xem xét các loại khoản vay hiện có.
 
Khoản vay theo thông lệ:
Đây là một loạt những khoản vay không được chính phủ liên bang đảm bảo. Khoản vay có thể là khoản vay có giới hạn, nghĩa là tài sản và người vay đáp ứng được mọi tiêu chuẩn của tổ chức cho vay quốc gia. Ngoài ra, còn rất nhiều khoản vay không giới hạn, ví dụ một khoản vay lơn có giá trị hơn 750.000 đô la.
 
Khoản vay từ chính phủ:
Chính phủ có rất nhiều chương trình cho vay để phục vụ các mục đích khác nhau. Những khoản vay này thường có ưu điểm là lãi suất thấp, thời hạn vay dài và chi phí trả trước thấp. Nhược điểm là có những giới hạn phạm vi hoạt động cho các khoản vay. Thông thường là giới hạn phí thuê phòng, yêu cầu phí thuê phòng không được giới cao hơn giá trị thường vài phần trăm.

 
Khoản vay cho xây dựng:
Khi tài sản của bạn cần sửa chữa với chi phí lớn hơn giá mua từ 3%, bạn có thể vay từ các khoản vay xây dựng. Đây là những khoản vay ngắn hạn, thường từ 1 – 3 năm. Những khoản vay này thường dựa trên lãi suất. Một số tổ chức cho vay thường cho phép quay vòng khoản vay và chuyển thành khoản vay theo thông lệ khi việc xây dựng hoàn tất.

 
Khoản vay trung gian:
Đây là khoản vay sử dụng khi dự ấn cần hỗ trợ vốn nhiều hơn 80% gái trị tài sản. Khoản vay tài chính trung gian sẽ không giúp bạn có được 100% giá trị tài sản, nhưng bạn có thể đạt được mức 90%.
 
Thường thì bên cho vay thế chấp đầu tiên sẽ có chương trình cho vay trung gian cho phép bạn vay thêm 10%. Đôi khi người môi giới của bạn sẽ tìm một người chuyên cho vay trung gian và cho bạn vay thêm 10% ( có thể nhiều hoặc ít hơn) trên tổng giá trị thế chấp đầu tiên.
 

Theo lẽ tự nhiên, khoản vay trung gian sẽ có lãi suất cao hơn lãi suất của khoản vay chính. Bạn cần đảm bảm là bên cho vay chính đồng ý để bạn vay trung gian hoặc cung cấp tài chính thứ cấp. Nếu họ không đồng ý, bạn có thể tìm một tổ chức cho vay khác chấp nhận điều đó.
 
Khoản vay bắc cầu:
 
Những khoản vay này giúp lấp trống khi ta cần tiền thanh toán cho thương vụ trong khi thời gian chờ khoản vay dài hạn. Tại thời điểm vay, có thể một số yếu tố của tài sản không đáp ứng được tiêu chuẩn bảo đảm nhưng sau đó lại có thể đáp ứng.
Ví dụ bạn có thương vụ rất tốt, nhưng tỷ lệ thuê phòng hiện tại chỉ khoảng 85%. Để có được khoản vay dài hạn với mức lãi suất dài hạn tốt nhất, hầu hết các tố chức cho vay tiền sẽ yêu cầu tỷ lệ thuê phòng cao hơn 85%. Họ gọi là tỷ lệ thuê phòng bền vững.
Tổ chức cho vay bắc cầu sẽ nhận thấy chất lượng của thương vụ và hiểu tình thế khó khăn của bạn. Họ sẽ sẵn lòng cho vay với lãi suất cao hơn và tài sản của bạn được dùng làm vật thế chấp. Ngay khi bạn đạt mức thuê phòng 85%, bạn có thể hoán đổi khoản vay đó cho khoản vay dài hạn với lãi suất thấp hơn.
 
Khoản vay hỗ trợ quản trị doanh nghiệp nhỏ:

 
Bạn có thể được vay đảm bảo từ tổ chức cho vay được chấp nhận bởi cơ quan Quản trị doanh nghiệp nhỏ nếu bạn là chủ sở hữu chính tòa nhà. Bạn thường phải có khoản vay trả trước thấp khoảng 10%, và lãi suất vay thấp hơn lãi suất vay của khoản vay theo thông lệ.
 

Khoản vay từ nguồn tư nhân:
Một trong những nguồn tài chính tốt nhất là những cá nhân có tiền cho vay. Tiền của họ không mới như của ngân hàng nhưng lại không có yếu tố quan liêu trong quá trình vay.
Một trong những nguồn vay tư nhân là những nhà đầu tư. Họ là những cá nhân giàu có cung cấp khoản vay trị giá từ 100 nghìn đô la đến 10 triệu đô la.
 
Khoản vay nóng:
Lần đầu tiên khi vay nóng từ những người cho vay nóng, tôi nghĩ rằng họ có liên hệ với bọn xã hội đen. Có thể là khi đó, người cho vay nóng yêu cầu gặp tôi ở một cửa hàng bánh rán.
 

Ông ấy đội chiếc mũ rộng vành đã cũ và mặc quần áo như dân xã hội đên. Hơn nữa, ông ta tính lãi suất cho tôi từ 17 – 20 % cộng với 5 điểm nữa. (Một điểm tương đương 1% của khoản vay, phải trả trước.)
Rồi tôi phát hiện ra rằng những người cho vay nóng thường là những ngươi giàu có, thành thật, những người tự xây dựng lên thị trường ngách cho chính mình.
Mặc dù tính lãi suất cao, song họ không quan tâm đến bạn.
Nói cách khác, bạn có thể dến từ Sao Hỏa, thiếu kinh nghiệm, có mức tín dụng kém, v.v…họ cũng không quan tâm. Họ sẽ cho bạn vay nhưng với điều kiện bạn phải thế chấp bằng chính thương vụ đó. Nếu bạn không thể hoàn trả họ, họ sẽ lấy thương vụ đó.
Khi khởi nghiệp, tôi đã mua rất nhiều tòa nhà thương mại bằng tiền vay nóng. Tôi  nhận thấy nếu thương vụ của tôi đủ tốt, họ sẽ cho tôi vay 100% tiền và họ tiến hành việc cho vay rất nhanh.

Tôi tham gia một số thương vụ tạo ra dòng tiền rất lớn. Nhờ vậy, tôi có thể vay tài chính từ nguồn khác cho những thương vụ đó với mức lãi suất thấp hơn nhiều so với mức lãi suất thấp hơn nhiều và trả đủ cho bên vay nóng. Giờ tôi đã có dòng tiền khá hơn.
Mọi người thường đả kích những người cho vay nóng và cho rằng họ không bao giờ nghĩ đến việc trả lãi suất cao như vậy. Tuy nhiên, tôi không nghĩ như vậy. Bằng cách thiết lập giới hạn độc đoán cho chính bản thân,  họ sẽ không thể thu lợi từ tất cả các loại thương vụ.
Có những thương vụ không phù hợp vói khoản vay theo thông lệ, nhưng lại sinh lợi tới mức có thể bù lại khoản tiền lãi trả góp cho vay nóng, ngoài ra còn mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư.
 
XIN DUYỆT KHOẢN VAY:
 
Chúng ta đã bao quát toàn bộ các lựa chọn nguồn tài chính. Giờ ta sẽ thảo luận về những yêu cầu để khoản vay được phê duyệt.
Bên cho vay sẽ thực hiện đúng như quá trình ta thực hiện nghiên cứu đầu tư cho thương vụ. Họ sẽ kiếm tra bảng cân đối lỗ lãi trong vòng hai năm qua và bản tính tới thời điểm hiện tại.

Họ sẽ xem xét khoản thu từ tiền thuê phòng hiện tại, và sẽ điều tra tình hình bên trong và bên ngoài của tài sản. Đâu tiên đó chỉ là đến khảo sát bằng mắt thường. Nếu họ quyết định đi sâu hơn vào thương vụ, họ sẽ cử đến chuyên gia điều tra về tài sản.
Bất động sản thương mại có ưu điểm là phần lớn quyết định vay phụ thuộc vào tình trạng của tài sản chứ không phải là cá nhân bạn. Tuy nhiên, theo thông lệ, các tổ chức cho vay sẽ quan tâm đến người xin vay. Vì vậy, họ sẽ muốn xem bản báo cáo tài chính của bạn.
Tiếp theo, họ gửi bạn điều khoản, dài khoảng từ 15 – 30 trang, giải thích các điều khoản cho vay, trong đó, nêu rõ khoản vay là có thể truy đòi hoặc không thể truy đòi. Có truy đòi nghĩa là cá nhân bạn phải chịu trách nhiệm cho vay khoản nợ, và không truy đòi nghĩa là bạn không phải chịu trách nhiệm cá nhân.
Theo lẽ thường, hầu hết mọi người sẽ thích loại khoản vay không truy đòi. Đổi lại, khoản vay này thường kèm theo một số hình thức phạt phải trả trước rất phiền toái. Điều đó không có vấn đề gì nếu bạn có kế hoạch nắm giữ thương vụ trong một thời gian dài hơn.
Mặt khác, nếu bạn có kế hoặc bán tài sản tương đối nhanh, bạn nên thảo luận về lựa chọn tốt nhất với người môi giới thế chấp của bạn.