Mua nhà ở xã hội được vay 80% giá trị hợp đồng

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 25/2015TT-NHNN hướng dẫn cụ thể về vấn đề cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

  • Mua nhà xây sẵn, cần lựa chọn kỹ càng
  • Vì sao doanh nghiệp BĐS “lơ” đầu tư nhà ở xã hội?
  • ​Mua nhà RichHome 2 – Lợi ích nhân đôi

                                                                       Nhà ở xã hội RichHome
 
Tại thông tư mới này của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đối với hai đối tượng được vay vốn bao gồm chủ đầu tư và người mua nhà đếu có những hướng dẫn rõ ràng.

 
Đối với chủ đầu tư, NHNN quy định đối tượng được vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội gồm diện doanh nghiệp, hợp tác xã là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật Nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, bán; doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ tự đầu tư xây dựng nhà ở để bố trí cho người lao động của chính doanh nghiệp, hợp tác xã đó mà không thu tiền thuê nhà hoặc có thu tiền thuê nhà với giá thuê không vượt quá khung giá cho thuê nhà ở xã hội do UBND cấp tỉnh ban hành; hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, bán.

 
Tổ chức tín dụng được chỉ định căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng hoàn trả nợ của khách hàng, khả năng nguồn vốn của mình để quyết định mức cho vay đối với khách hàng, cụ thể: Đối với xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì mức cho vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

 
Đối với xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán thì mức vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

 
Với đối tượng vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP gồm các đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở.

 
Khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà.

Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

 
Thời hạn cho vay được căn cứ theo từng đối tượng quy định, trong đó thời hạn vay tối thiểu là 5 năm và tối đa không quá 20 năm. Trường hợp khách có nhu cầu vay với thời hạn ngắn hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với tổ chức tín dụng về thời hạn cho vay cụ thể.

 
Thông tư của NHNN cũng quy định Đồng tiền cho vay là đồng Việt Nam. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố trong từng thời kỳ.

 
Lãi suất cho vay ưu đãi đảm bảo nguyên tắc: không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thấp hơn đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán.

 
                                                                                                                                      Minh TuệNDH