Những Điểm Mới Đáng Chú ý Của Luật Quản Lý Thuế

Luật quản lý thuế năm 2019 ra đời và có hiệu lực đã có nhiều điểm mới so với Luật quản lý thuế trước đó. Điều này tạo nên những điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, trong đó một có một số điểm mới cần được lưu ý như sau:

Bổ sung thêm trách nhiệm “Thực hiện các biện pháp hỗ trợ thu thuế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên bao gồm:

Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Trước đó Luật quản lý thuế năm 2006 quy định:

–  Đối tượng đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày:

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế. Trường hợp bị mất; rách; nát; cháy thì cơ quan thuế cấp lại trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch; đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.

Điểm c Khoản 1 Điều 104 Luật Quản lý thuế 2019; quy định đại lý thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Trước đây, các quy định về hóa đơn điện tử được quy định tại các văn bản dưới luật. Điển hình là Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018.

Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Riêng quy định về hóa đơn; chứng từ điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022.

Khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế 2019 về kê khai thuế quy định; Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác; được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp; hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế; khai thuế; nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về những điểm mới đáng chú ý của luật quản lý thuế. Nếu quý khách còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn; quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: #2 hoặc #@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.