Những vấn đề cần lưu ý khi tuyển dụng người lao động nước ngoài

Không phải trong bất kỳ trường hợp nào doanh nghiệp cũng đều có thể tuyển dụng lao động là người nước ngoài. Doanh nghiệp chỉ được tuyển dụng người lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Sau khi xét thấy nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của mình phù hợp với điều kiện nêu trên, doanh nghiệp tiến hành tuần tự và đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật để có thể sử dụng người lao động nước ngoài:

tuyển dụng người lao động nước ngoài

Doanh nghiệp có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng NLĐNN đối với từng công việc và báo cáo giải trình với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi NLĐNN dự kiến làm việc theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Lưu ý: Doanh nghiệp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động khi  NLĐNN thuộc một trong các trường hợp sau đây thì, cụ thể:

Người lao động vào làm việc tại Việt Nam thì phải có Giấy phép lao động; trừ các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày người lao động dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động dự kiến làm việc.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động dự kiến làm việc cấp giấy phép lao động cho người lao động.

Lưu ý: Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động thì sau khi được cấp giấy phép lao động thì doanh nghiệp và người lao động phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy trước ngày dự kiến làm việc cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động đó.

Chậm nhất là 10 ngày làm việc trước ngày dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Doanh nghiệp không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng phải báo cáo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc thông tin: họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Sau khi đã nhận được Giấy phép lao động hoặc Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì doanh nghiệp gửi hồ sơ thông báo về việc bảo lãnh cấp thị thực vào Việt Nam với Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Việc thông báo chỉ thực hiện một lần, khi có sự thay đổi nội dung trong hồ sơ phải thông báo bổ sung.

Sau đó, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp thị thực cho người lao động nước ngoài đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Sau khi nhận được văn bản trả lời của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, doanh nghiệp thông báo cho người lao động nước ngoài để làm thủ tục nhận thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài hoặc tại cửa khẩu quốc tế (trong trường hợp có đề nghị) theo quy định.

Trên đây là một số nội dung tư ván của vbatdongsan chúng tôi về những vấn đề cần chú ý khi tuyển dụng người lao động nước ngoài. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn hay câu hỏi nào khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.346.222 hoặc #@gmail.com để được các luật sư của Hồng Minh tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.