Quy định pháp luật về hoàn thuế thu nhập cá nhân

Khi người nộp thuế nộp thừa số thuế thu nhập cá nhân mà mình phải nộp thì cá nhân đó có thể đề nghị được hoàn thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên để hoàn thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế phải thực hiện thủ tục liên quan đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong bài viết dưới đây, vbatdongsan chúng tôi sẽ tư vấn đến các quý khách hàng quy định của pháp luật về các vấn đề liên quan đến hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, cá nhân được hoàn thuế Thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là “TNCN”) trong các trường hợp sau:

Lưu ý: Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân, các nhân phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

* Xem thêm thông tin: kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân

Quy định về thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân thuộc đối tượng được hoàn thuế TNCN chỉ được hoàn thuế TNCN nếu đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 của Thông tư 92/2015/TT-BTC, thủ tục hoàn thuế thực hiện như sau:

Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Tuy nhiên, không phải cá nhân nào cũng được ủy quyền quyết toán cho tổ chức chi trả thu nhập. Các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp được nêu cụ thể tại công việc:

Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục thuế quản lý trực tiếp.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về quy định của pháp luật về các vấn đề liên quan đến hoàn thuế thu nhập cá nhân. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0243.246.222 hoặc #@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn hỗ trợ trực tiếp.