Quy định tách thửa khi mua một phần đất người khác

Gia đình tôi nhận chuyển nhượng 300m2 đất vào năm 2002 từ người hàng xóm (diện tích đất này năm trong phần đất rộng 1500m2 của người này). Do điều kiện đi làm ăn xa quê nên đến đầu năm 2014 tôi mới tiến hành làm sổ đỏ cho diện tích đất trên. Nhưng khi tôi nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ thì bên chuyển nhượng không chịu hợp tác làm thủ tục tách thửa. Cho tôi hỏi, trong hoàn cảnh này thì tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Khi chuyển nhượng chúng tôi chỉ làm hợp đồng có người làm chứng chứ không xin xác nhận của địa phương, như vậy, tôi có gặp bất lợi gì không?
  • ​Quy định về điều kiện tách thửa đất
Trả lời:
 
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn thực hiện năm 2002, trước ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực (ngày 01/7/2004). Như vậy, trường hợp này sẽ áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP: “Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận nhưng có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của bên chuyển quyền (không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển quyền) thì không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, người nhận chuyển quyền nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo quy định…”.

 
Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng đất của bạn tại thời điểm đó là hợp pháp và bạn sẽ không gặp bất lợi gì khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong trường hợp bên chuyển nhượng không chịu hợp tác (không nộp giấy tờ về quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định; không chịu tách thửa…), bạn vẫn có thể nộp hồ sơ (trong đó có Giấy tờ mua bán giữa hai bên) tại cơ quan có thẩm quyền để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 
Cụ thể: Bạn nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc tại UBND cấp xã, gồm đơn xin cấp Giấy chứng nhận và hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận.

 
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ vào hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất, thông báo bằng văn bản cho người chuyển quyền, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc:  Làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền và việc hủy các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng chưa được giao cho người nhận chuyển quyền đối với trường hợp chuyển quyền toàn bộ diện tích đất; hoặc về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền và việc chỉnh lý hoặc cấp mới Giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển quyền một phần diện tích đất.

 
Sau thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên báo địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền mà  không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định huỷ Giấy chứng nhận đã cấp cho bên chuyển quyền (nếu bên chuyển quyền không nộp Giấy chứng nhận); hoặc chỉnh lý, cấp mới Giấy chứng nhận (nếu bên chuyển quyền nộp Giấy chứng nhận).

 
Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định pháp luật.

                                                                                                                                     ( Nguồn: Báo TN – MT )