​Quy định về điều kiện tách thửa đất

Tôi và em trai được hưởng 50m2 đất do cha mẹ để lại, do tranh chấp nên năm 2007 chúng tôi khởi kiện ra tòa. Theo phán quyết của tòa án, mỗi người được chia một nửa.
Tại thời điểm đó, tôi không làm sổ đỏ. Hiện nay tôi có nhu cầu bán, tuy nhiên tôi được biết hiện nay 25m2 không đảm bảo điều kiện để tách thửa. Vậy trên cơ sở của bản án này, chúng tôi có sang tên tách thửa trên sổ đỏ được không? Quốc Toản
  • Quy định tách thửa khi mua một phần đất người khác

Trả lời
 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 8/8/2012 của UBND Hà Nội, điều kiện tách thửa đất bao gồm:
 
a) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;
 
b) Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2.
 
Từ thời điểm ngày 10/4/2009, nếu diện tích được tách thửa dưới 30 mét thì không đảm bảo diện tích tối thiểu để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Diện tích bạn muốn được cấp giấy chứng nhận chỉ có 25m2 là không đảm bảo điều kiện theo quy định trên nhưng diện tích này đã được xác định theo bản án của tòa án từ năm 2007. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 6, Điều 1 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND, Hà Nội cho phép: “Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày 10/4/2009 (ngày Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố có hiệu lực thi hành) có diện tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu quy định tại khoản 1 điều này, nhưng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận”.
 
Như vậy, dù diện tích bạn đang làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận chỉ có 25m2 nhưng diện tích này đã được xác định theo bản án của tòa từ năm 2007 tức là trước ngày 10/4/2009. Do đó nếu đảm bảo được điều kiện cấp, người đang sử dụng có thể được cấp giấy chứng nhận.
 
Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đất đai bao gồm:
 
a) Đất đang được sử dụng ổn định;
 
b) Có sự xác nhận của chính quyền địa phương không có tranh chấp;
 
c) Có một trong những giấy tờ sau theo quy định tại điều 50 bao gồm: “Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân”
 
Trường hợp của bạn, diện tích bạn đang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đã được sử dụng ổn định, nếu có xác định không tranh chấp của chính quyền địa phương thì diện tích này đáp ứng được các điều kiện trên do đó có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
                                                                                                                            Luật sư Trương Anh Tú
                                                                                                                             Nguồn: VnExpress.net