Thành lập doanh nghiệp xã hội đối với loại hình công ty cổ phần

Việc thành lập doanh nghiệp xã hội hiện nay đang được mọi người rất quan tâm và gửi lời yêu cầu tư vấn đến vbatdongsan. Hiện nay, thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội khá phức tạp khiến cho nhiều quý khách hàng của vbatdongsan khó khăn trong quá trình tiến hành thủ tục, để giúp cho quý khách hàng thuận lợi hơn trong quá trình tiến hành thủ tục, vbatdongsan xin gửi tới quý vị bài viết sau đây:

Thành lập doanh nghiệp xã hội mới

Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền

+ Cổ đông sáng lập là cá nhân, cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên với mong muốn ký vào cam kết này cùng với cổ đông sáng lập

+ Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.

Đối với trường hợp doanh nghiệp doanh nghiệp thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường thì doanh nghiệp xã hội cần gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Thành phần hồ sơ bao gồm: 

Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về vấn đề Các quy định về thành lập doanh nghiệp xã hội đối với loại hình Công ty Cổ phần. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com