Thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

Thông tin thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện về vốn: Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất.

+ Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy

+ Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

+ Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác.

+ Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

+ Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy: Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của nước ngoài; 

+ Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy;

+ Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

>> Xem thêm: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thành lập trung tâm ngoại ngữ vốn nước ngoài

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Bước 1: Qúy khách hàng tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

>> Xem thêm: Giấy chứng nhận với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương

Bước 2: Quý khách hàng tiến hành xin cấp Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về vấn đề Thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com