Thủ tục bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Khi muốn bổ sung nội dung trên Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thì tiến hành như thế nào, hồ sơ cần chuẩn bị những gì, thủ tục tiến hành ra sao? Cùng theo dõi bài viết sau đây của vbatdongsan để biết rõ thông tin chi tiết về thủ tục trên.

Thành phần hồ sơ bao gồm: 

Thứ nhất, Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

Thứ hai, Đối với trường hợp thay đổi kỹ thuật trưởng so với thời điểm được cấp phép, chuẩn bị thêm các loại giấy tờ sau: Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng

Thứ ba, Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ được bổ sung so với thời điểm được cấp phép;

Thứ tư, Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ được bổ sung so với thời điểm được cấp phép gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ;

Thứ năm, Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp.

Bổ sung giấy phép đo đạc

+ (1) Đối với tổ chức đề nghị bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nộp một (01) bộ hồ sơ tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

+ (2) Đối với các tổ chức còn lại thì nộp một (01) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường nơi tổ chức có trụ sở chính

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do đồng thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về Thủ tục đề nghị bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.