Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Năm 2021

Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, nằm trên ngã tư đường hàng hải, hàng không quốc tế, với các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên Á, nằm trong khu vực có nền kinh tế phát triển năng động, do đó cũng thu hút không ít các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên các nhà đầu tư nước ngoài đang băn khoăn và lo ngại về việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? 

Với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên am hiểu kiến thức pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, vbatdongsan xin tư vấn đến các quý khách hàng thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2021.

Cấp giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư 2021 thì: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Bên cạnh đó thì: Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Và theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì: Hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư là hồ sơ do nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và các thủ tục có liên quan khác để thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này.

Lưu ý: Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

+ Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có);

+ Đánh giá nhu cầu sử dụng đất;

+ Đánh giá sơ bộ về hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư; đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

+ Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);

+ Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định hoặc lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

+ Đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.

– Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);

– Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

+ Báo cáo tài chính 02 (hai) năm gần nhất của nhà đầu tư

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Nhà đầu tư nộp 1 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền (nơi nhà đầu tư dự kiến đặt trụ sở chính như hướng dẫn trên)

Cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành thẩm định hồ sơ

Trường hợp sau khi thẩm định xét thấy đủ điều kiện, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nếu hồ sơ cần phải sửa đổi, bổ sung thì Cơ quan đăng ký đầu tư gửi thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho Nhà đầu tư kể từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư nhận hồ sơ của Nhà đầu tư.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2021. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: #2 hoặc #@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn hỗ trợ trực tiếp.