Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp ( Cấp tỉnh )

Cấp chứng nhận tổ chức đủ điều kiện giám định công nghiệp

Yêu cầu, điều kiện bao gồm: 

+ Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX

+ Có ít nhất một giám định viên sở hữu trí tuệ

+ Có trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc

+ Có nguồn cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động giám định.

* Có thể bạn quan tâm: Kinh doanh dịch vụ quyền sở hữu doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ

Bước 3: Trả kết quả

Trường hợp hồ sơ đáp ứng các quy định, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

Trường hợp hồ sơ thiếu sót hoặc không đáp ứng các quy định, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót, hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định (nêu rõ lý do)

Phí : 250.000 Đồng (Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp)

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về vấn đề Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp(cấp tỉnh). Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com