Thủ Tục Cấp Giấy Phép Hoạt Động In Cấp Địa Phương

Đối với một số cơ sở in ở địa phương tiến hành in các sản phẩm như têm chống giả, báo…. Cần tiến hành thủ tục cấp Giấy phép hoạt động in cấp địa phương. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động in cấp địa phương khá phức tạp; khiến cho nhiều quý khách hàng khó khăn trong quá trình tiến hành thủ tục. Để giúp quý vị có thêm thông tin về thủ tục trên; vbatdongsan xin gửi tới quý vị bài viết dưới đây.

Trước khi hoạt động, cơ sở in thực hiện chế bản; in; gia công sau in các sản phẩm phải có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in; các sản phẩm đó bao gồm:

+ Báo; tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí

+ Tem chống giả

>> Mời bạn xem thêm chia sẻ: đăng ký hoạt động cơ sở in mới nhất hiện nay

Bước 1: Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

Bước 2: Quý khách hàng tiến hành nộp hồ sơ

Bước 3: Trả kết quả

+ Cơ sở in không đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động của cơ sở in  trong quá trình hoạt động mà cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in đã có văn bản yêu cầu cơ sở in tạm dừng hoạt động trong thời hạn 30 ngày để bổ sung đủ các điều kiện theo quy định

+ Hết thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in nhưng cơ sở in không đầu tư đủ thiết bị theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 12 -Nghị định số 60/2014/NĐ-CP Quy định về hoạt động in.

+ Cơ sở in không hoạt động trên 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in

+ Cơ sở in chấm dứt hoạt động hoặc chia tách, sáp nhập, giải thể, bị phá sản

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in cấp địa phương. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com.