Thủ Tục Cấp Giấy Phép Thăm Dò Khoáng Sản

Khoáng sản là tài nguyên thiên nhiên; là khoáng vật, khoáng chất có ích. Được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, lỏng, khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất. Vì khoáng sản là những khoáng chất có ích; phục vụ cho nhiều hoạt động trong đời sống xã hội. Nên việc khai thác Khoáng sản được Nhà nước quản lý nghiêm ngặt; thông qua những quy định của pháp luật. Vậy, muốn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cần điều kiện gì? thủ tục như thế nào? vbatdongsan với kinh nghiệm về tư vấn; cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản sẽ giải thích cho các bạn về vấn đề này.

>> Mời bạn xem thêm: thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản

– Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lựa chọn. Hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò theo quy định của Luật Khoáng sản. Nếu tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện hành nghề thì phải có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản.

– Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch khoáng sản; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản

– Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.

"Thủ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

Quý khách hàng tiến hành nộp hồ sơ

+ Ủy ban nhân dân Tỉnh cấp Giấy phép làm vật liệu xây dựng thông thường; than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép đối với những trường hợp không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Tỉnh

Trả kết quả

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về vấn đề Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2; hoặc #@gmail.com.