Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới hiện nay được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2014 Sửa đổi bổ sung năm 2020 và Nghị định 15/2021/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 3/3/2021.

Trong bài viết dưới đây, vbatdongsan sẽ tư vấn đến các quý khách hàng thủ tục cấp giấy phép xây dụng đối với trường hợp xây dựng mới theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành.

Cấp giấy phép xây dựng mới

-> Xem thêm: Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng

Hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng được gửi trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

+ Đối chiếu sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng tại hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng với thiết kế cơ sở được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định và đóng dấu xác nhận đối với các công trình thuộc dự án có yêu cầu thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi tại cơ quan chuyên môn về xây dựng;

+ Kiểm tra sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng tại hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng với bản vẽ thiết kế xây dựng được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với các công trình xây dựng thuộc đối tượng có yêu cầu thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy;

+ Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của báo cáo kết quả thẩm tra đối với công trình có yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định.

Người nộp hồ sơ nhận kết quả theo giấy hẹn.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn hướng dẫn, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: #2 hoặc #@gmail.com để được các luật sư của Hồng Minh hỗ trợ trực tiếp.