Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu doanh nghiệp

Để kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu công nghiệp thì cá nhân và người đứng đầu tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp cần phải có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Và khi Chứng chỉ đã được cấp bị rách, hỏng….  thì cá nhân cần tiến hành thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Hiện nay, các quy định về thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khá phức tạp, khiến cho nhiều khách hàng của vbatdongsan khó khăn trong quá trình tiến hành thủ tục trên. Để giúp cho quý khách hàng thuận lợi hơn trong việc cấp lại Chứng chỉ, vbatdongsan xin gửi tới quý vị bài viết sau đây:

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề sở hữu doanh nghiệp

– Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

– Thường trú tại Việt Nam

– Có bằng tốt nghiệp đại học

– Đã trực tiếp làm công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp khoá đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền công nhận

– Không phải là công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp

 –  Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền tổ chức

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên: số lượng 01 bộ hồ sơ

Bước 2: Cá nhân tiến hành nộp hồ sơ

Bước 3: Trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề và Cấp chứng chỉ hành nghề cho người nộp hồ sơ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định;

+ Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo các thiếu sót của hồ sơ và ấn định thời hạn 01 tháng để người nộp hồ sơ sửa chữa; hoặc ra thông báo từ chối cấp lại chứng chỉ hành nghề, nếu người nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc hồ sơ không hợp lệ.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về vấn đề Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com