Thủ tục cấp lại gia hạn giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp

Trong quá trình hoạt động vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp đăng ký bán hàng đa cấp làm mất, rách Giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp đã được cấp. Trong trường hợp trên, quý khách hàng cần tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận. Để giúp quý khách hàng có những thông tin chính xác về thủ tục trên, vbatdongsan xin gửi tới quý vị bài viết dưới đây:

Các trường hợp cấp lại bao gồm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị mất

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị rách

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị tiêu hủy

Doanh nghiệp nộp đơn Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu số 04 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên: 01 bộ hồ sơ

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ

gia hạn giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp

– Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

– Có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên

– Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH một thành viên, thành viên đối với công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

– Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

– Có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định của pháp luật.

– Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp;

– Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

Bước 2: Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ

Bước 3: Trả kết quả

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về vấn đề Thủ tục cấp lại, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com