Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

Khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết thời hạn, bị hỏng, mất…..thì tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón phải tiến hành thủ tục cấp lại theo đúng quy định của pháp luật. Việc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón được tiến hành như sau:

Thứ  nhất, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết thời hạn sử dụng

Thứ hai, Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng, thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận.

-> Xem thêm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

Thủ tục cấp lại giấy sản xuất phân bón

Thành phần hồ sơ bao gồm: 

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đã được sửa đổi (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung về đăng ký doanh nghiệp hoặc địa điểm hoặc thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký);

+ Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh về điều kiện hoạt động, công suất sản xuất)

+ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hoặc hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc chuyển giao phân bón từ tổ chức, cá nhân khác (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh bổ sung về loại phân bón sản xuất).

+ Cục Bảo vệ thực vật là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (trừ cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón) 

+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và kết quả thẩm định đáp ứng theo quy, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.- Đối với trường hợp Giấy chứng nhận hết hạn

Trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng hoặc có sự thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận. Thời hạn của Giấy chứng nhận giữ nguyên thời hạn của Giấy chứng nhận đã cấp.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.