Thủ tục cấp sổ đỏ trong trường hợp chỉ có “giấy viết tay”

Trên thực tế hiện nay, có rất nhiều trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu được cấp sổ đỏ, tuy nhiên, giấy tờ chứng minh việc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ có giấy tờ viết tay. Vậy trong trường hợp này, người sử dụng đất cần phải làm gì để được cấp sổ đỏ.

Điều kiện Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

Căn cứ theo quy định trên, nếu mảnh đất của người sử dụng đất sử dụng không có tranh chấp, được UBND xã xác nhận đã sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cấp sổ đỏ đối với hóa đơn viết tay

* Xem thêm giải đáp các câu hỏi thường gặp về đất đai

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

+ Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này;

+ Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì trả kết quả sau khi người sử dụng đất đã ký hợp đồng thuê đất; trường hợp được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì trả kết quả sau khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định được miễn nghĩa vụ tài chính;

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do không đủ điều kiện giải quyết.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về thủ tục cấp sổ đổ trong trường hợp chỉ có “giấy viết tay”. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được hỗ trợ, tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline; #2 hoặc #@gmail.com để được các luật sư của chúng hỗ trợ, giải đáp trực tiếp.