Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

 Để được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, cá nhân cần phải vượt qua kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Vậy để đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp cần chuẩn bị những gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của vbatdongsan để biết rõ những thông tin chi tiết.

+ Bản sao Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực); hoặc 

+ Bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động và tài liệu khác (có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác) chứng minh thời gian ít nhất 05 năm liên tục trực tiếp làm công tác thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp hoặc công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 155 của Luật Sở hữu trí tuệ, bao gồm công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm sát, xét xử, pháp chế, tư vấn pháp luật, quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp; nghiên cứu khoa học có chức danh nghiên cứu viên, giảng dạy về sở hữu công nghiệp (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực)

+ Luận văn tốt nghiệp đại học, sau đại học về đề tài sở hữu công nghiệp và giấy xác nhận của cơ sở đào tạo nơi thực hiện luận văn

Dự kiểm tra nghiệp vụ sở hữu công nghiệp

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ

Bước 3: Trả kết quả

Trường hợp hồ sơ có đủ các tài liệu theo quy định và người đăng ký đáp ứng đủ điều kiện tham dự kiểm tra, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho người nộp hồ sơ về việc người đó đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra, đồng thời thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm, lịch kiểm tra.

* Xem thêm: Kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu công nghiệp

 Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về vấn đề Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com