Thủ tục đăng ký sáng chế mới nhất hiện nay

Việc đăng ký sáng chế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là biện pháp bảo vệ chính quyền và lợi ích của người sáng chế. Do đó việc đăng ký sáng chế là cần thiết, tuy nhiên không phải ai cũng nắm được các quy định về thủ tục đăng ký sáng chế như thế nào. Do đó, trong bài viết dưới đây của vbatdongsan chúng tôi sẽ tư vấn đến các quý khách hàng thủ tục đăng ký sáng chế mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, sáng chế ra đời nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, sáng chế được bảo hộ dưới hình thực độc quyền sáng chế. Tuy nhiên không phải tất cả các lĩnh vực công nghệ đều là đối tượng bảo hộ của sáng chế. Ví dụ phta minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học, chương trình máy tính, cách thức thể hiện thông tin phương pháp phòng ngừa chữa trị bện cho người và động vật,… không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ thì quyền đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền  đối với sáng chế phải trực tiếp làm đơn xin cấp văn bằng bảo hộ và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Ủy quyền cho một tổ chức đại diện thực hiện thủ tục.

Thủ tục đăng ký bảo hộ

Điều kiện để được đăng ký bảo hộ sáng chế bao gồm:

Trường hợp không đủ điều kiện để đăng ký bảo hộ sáng chế, chủ đơn đăng ký có thể đề nghị Cục SHTT bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu đối tượng đăng ký có thể đáp ứng các điều kiện sau:

Quý khách hàng nên tra cứu sáng chế của mình trước khi nộp đơn. Kết quả tra cứu sẽ giúp khách hàng xác định được liệu sáng chế dự định đăng ký hoặc dự định sử dụng có khả năng đăng ký và có xung đột với quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay không.

Lưu ý: Tại Việt Nam, nguyên tắc ngày ưu tiên được áp dụng, do đó, ai nộp đơn trước sẽ được hưởng quyền ưu tiên trước. Do đó, quý khách hàng cần nhanh chóng nộp hồ sơ để được ưu tiên bảo hộ.

Đơn đăng ký sáng chế sau khi được nộp sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định hình thức, công bố đơn, thẩm định nội dung đơn trước khi được Cục sở hữu trí tuệ đồng ý hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế.

Đơn đăng ký sau khi trải qua các giai đoạn thẩm định và kết quả cho thấy đơn đủ điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ, chủ đơn sẽ tiến hành nộp phí cấp văn bằng và sẽ được Cục SHTT cấp bản gốc giấy chứng nhận đăng ký.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế, hàng nằm chủ sở hữu sáng chế sẽ phải nộp phí duy trì sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ. Trường hợp vì lý do nào đó mà phí duy trì không được nộp, văn bằng bảo hộ sáng chế sẽ chấm dứt hiệu lực.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về thủ tục đăng ký sáng chế mới nhất. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: #2 hoặc #@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn trực tiếp.