Thủ tục đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện được tiến hành như thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của vbatdongsan để biết rõ thông tin chi tiết.

+ Tư vấn thiết kế công trình: Thủy điện, điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện (than, khí, dầu, sinh khối, chất thải rắn), đường dây và trạm biến áp

+ Tư vấn giám sát thi công công trình: Thủy điện, điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện (than, khí, dầu, sinh khối, chất thải rắn), đường dây và trạm biến áp.

Giấy phép tư vấn ngành điện lực

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 21/2020/TT-BTC

–  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

–  Danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm, chức danh giám sát trưởng và các chuyên gia tư vấn khác theo Mẫu 3a quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 21/2020/TT-BTC; bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các chuyên gia tư vấn.

+ Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn (Quyết định phân công nhiệm vụ, giấy xác nhận của các đơn vị có dự án mà chuyên gia đã thực hiện hoặc các tài liệu có giá trị tương đương)

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên: số lượng 01 bộ

Bước 2: Tổ chức, cá nhân tiến hành nộp hồ sơ

+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp hoặc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp giấy phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực trong các trường hợp sau đây:

+ Cục Điều tiết điện lực cấp Giấy phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực trong các trường hợp còn lại.

+ Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của Cục Điều tiết điện lực: Thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn ( trong trường hợp hồ sơ điện tử có dung lượng lớn hoặc các tài liệu theo quy định của pháp luật không gửi qua mạng thông tin điện tử thì có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường dịch vụ bưu điện)

+ Đối với hồ sơ thuộc thầm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thực hiện gửi trực tiếp, qua đường dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp Giấy phép (nếu có)

Bước 3: Trả kết quả

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về Thủ tục đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.