Thủ tục đề nghị cấp lại gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Gần đây có nhiều khách hàng gửi câu hỏi về cho vbatdongsan yêu cầu vbatdongsan tư vấn về Thủ tục đề nghị cấp lại, gia hạn Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Để giải đáp câu hỏi của quý khách hàng, vbatdongsan xin gửi tới quý vị những thông tin sau đây:

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ bị mất

Thứ hai, Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ bị rách, hư hỏng không thể dử dụng được.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thứ nhất, đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo mẫu số 1 phụ lục kèm theo Nghị định 45/2015/NĐ-CP

Thứ hai, Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp đối với trường hợp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ bị rách, hư hỏng không thể sử dụng được.

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

Bước 2: Tổ chức tiến hành nộp hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bước 3: Trả kết quả

Khi nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt nam hoàn thành việc cấp lại Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trong thời gian 03 ngày làm việc

Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp phép và thười hạn của giấy phép cấp lại được giữ nguyên như giấy phép đã cấp

-> Xem thêm thủ tục cấp giấy phép đo đạc và bản đồ

Thứ nhất, Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Thứ hai, Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp.

Bước 1: Tổ chức đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

Bước 2: Tổ chức đề nghị gia hạn tiến hành nộp hồ sơ

Bước 3: Trả kết quả

Thứ nhất, Chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Thứ hai, Nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, Không được cho mượn, cho thuê giấy phép? Nếu không tuân thủ thì tổ chức có thể bị Thu hồi Giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, Báo cáo bằng văn bản với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam khi thay đổi kỹ thuật trưởng hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, đối với các tổ chức quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 Nghị định 45/2015/NĐ-CP này phải đồng thời báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về Thủ tục đề nghị cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com