Thủ tục đề nghị cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu giống cây trồng

Khi xuất hoặc nhập khẩu giống cây trồng thì tổ chức, cá nhân cần tiến hành thủ tục cấp phép theo quy định của pháp luật. Vậy thủ tục đó được tiến hành như thế nào, hãy theo dõi bài viết dưới đây của vbatdongsan để biết rõ thông tin chỉ tiết:

Thành phần hồ sơ bao gồm: 

Thứ nhất, Văn bản đề nghị cấp phép xuất khẩu theo Mẫu số 01.XK Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP

Thứ hai, Tờ khai kỹ thuật (mỗi giống chỉ nộp một lần khi xuất khẩu lần đầu) theo Mẫu số 02.XK Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP

Thứ ba, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận Đầu tư hoặc Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân đối với cá nhân đăng ký xuất khẩu.

Thứ tư, Bản sao thỏa thuận hợp tác bằng tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch công chứng sang tiếng Việt đối với trường hợp xuất khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, hợp tác quốc tế.

Thứ năm, Giấy xác nhận hoặc Giấy mời tham gia hội chợ, triển lãm của đơn vị tổ chức đối với trường hợp xuất khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm.

Xuất Nhập khẩu giống cây trồng

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Bước 3: Trả kết quả

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định; thông báo cho tổ chức, cá nhân trong trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung. 

– Trường hợp tổ chức, cá nhân không hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Trồng trọt, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp lại hồ sơ theo quy định của pháp luật.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép xuất khẩu theo Mẫu số 03.XK Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP; đăng thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Trồng trọt. 

– Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ bao gồm: 

Thứ nhất, Văn bản đề nghị nhập khẩu theo Mẫu số 01.NK Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP

Thứ hai, Tờ khai kỹ thuật (mỗi giống chỉ nộp một lần khi nhập khẩu lần đầu) theo Mẫu số 02.NK Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP

Thứ ba, Bản sao thỏa thuận hợp tác giữa các bên đối với trường hợp nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, hợp tác quốc tế.

Thứ tư, Giấy xác nhận hoặc Giấy mời tham gia hội chợ, triển lãm của đơn vị tổ chức đối với trường hợp nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm.

-> Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu phân bón

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

Bước 2: Tổ chức, cá nhân đề nghị tiến hành nộp hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép: Cục Trồng trọt

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định hồ sơ; thông báo cho tổ chức, cá nhân trong trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân không hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Trồng trọt, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp lại hồ sơ theo quy định pháp luật.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định, cấp Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng theo Mẫu số 03.XK Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP; đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Trồng trọt. 

Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về Thủ tục đề nghị cấp phép nhập khẩu giống cây trồng. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com