Thủ tục đề nghị điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược

Trong quá trình hành nghề vì nhiều lý do khác nhau khiến cho cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề dược thay đổi nội dung trên chứng chỉ đã được cấp. Hiện nay do pháp luật quy định khá chặt chẽ và phức tạp khiến cho nhiều cá nhân khó khăn trong quá trình tiến hành thủ tục đề nghị điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược. Hiểu được những khó khăn của quý khách hàng, vbatdongsan xin gửi tới quý vị bài viết sau đây:

Điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược được tiến hành trong trường hợp đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng có thay đổi về phạm vi hành nghề, hình thức cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc thông tin của người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

-> Xem thêm: Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề dược

Thay đổi nội dung thủ tục hành nghề dược

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thứ nhất, Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện theo Mẫu số 05 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP, 02 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng

Thứ hai, Đối với trường hợp thay đổi thông tin cá nhân của người hành nghề dược phải có giấy tờ chứng minh liên quan đến nội dung thay đổi, gồm một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu, thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ xác nhận liên quan đến nội dung thay đổi do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

Thứ ba, Đối với trường hợp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, yêu cầu các giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi sau: Văn bằng chuyên môn tương ứng và giấy xác nhận thời gian thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực)

+ Đối với hình thức thi: Nộp ở Bộ y tế

+ Đối với hình thức xét hồ sơ thì nộp ở Sở Y tế

+ Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

+ Trường hợp không điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

+ Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược 

+ Khi nhận Chứng chỉ hành nghề dược được điều chỉnh nội dung thì người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải nộp lại Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp.

+ Chứng chỉ hành nghề dược được lập thành 02 (hai) bản: 01 (một) bản cấp cho cá nhân đề nghị điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược; 01 bản lưu tại cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về Thủ tục đề nghị điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.