Thủ Tục gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động

Để được gia hạn Giấy phép cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cần bảo đảm các quy định sau đây:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện:

– Là người quản lý doanh nghiệp

– Không có án tích

– Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

– Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động cho thuê lại lao động từ 02 lần trở lên trong thời hạn của giấy phép liền kề trước đó

– Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo

– Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 60 ngày làm việc.

-> Mời bạn xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

+ Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP

Đối với trường hợp đề nghị gia hạn Giấy phép cho thuê lại lao động đồng thời thay đổi người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp thì cần chuẩn bị thêm các loại giấy tờ sau:

– Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP( Văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng).

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam thì phiếu lý lịch tư pháp số 1 được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. ( Văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng)

Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong các loại văn bản sau:

– Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bâu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

-> Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt.

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.

Sau khi nhận hồ sơ cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp giáy biên nhận

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

Doanh nghiệp sẽ không được gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trong trường hợp không đảm bảo các quy định tại mục 1 và thuộc 1 trong các trường hợp không được cấp Giấy phép.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về Thủ tục gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com