Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Hiện nay, pháp luật quy định khá chặt chẽ và phức tạp về thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực khiến cho nhiều cá nhân, tổ chức gặp khó khăn khi tiến hành thủ tục trên. Để giúp quý vị thuận lợi hơn khi tiến hành thủ tuc trên, vbatdongsan xin gửi tới quý vị bài viết sau đây:

Bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Giấy phép hoạt động điện lực bao gồm:

+ Giấy phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực có thời hạn là 05 năm

+ Giấy phép trong lĩnh vực phát điện có thời hạn là 20 năm hoặc 10 năm

+ Giấy phép trong lĩnh vực truyền tải điện có thời hạn là 20 năm

+ Giấy phép trong lĩnh vực phân phối điện có thời hạn là 10 năm

+ Giấy phép trong lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện có thời hạn là 10 năm

-> Xem thêm: Thủ tục cấp giấp phép tư vấn điện lực

* Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp phép, thành phần hồ sơ bao gồm: 

* Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực, thành phần hồ sơ bao gồm:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

Bước 2: Tổ chức, cá nhân tiến hành nộp hồ sơ

Thẩm quyền cấp Giấy  phép hoạt động điện lực:

Bước 3: Trả kết quả

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com