Thủ Tục Sửa Đổi Văn Bằng Bảo Hộ

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ khá phức tạp khiến cho nhiều khách hàng của vbatdongsan băn khoăn. Để giải quyết được những khó khăn vướng mắc của quý khách hàng, vbatdongsan xin gửi tới quý vị bài viết sau đây: 

Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:

–  Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ;

– Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Sửa đổi văn bằng bảo hộ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai (02 bản)

+ Bản gốc Văn bằng bảo hộ

+ Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ) – nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ;

+ Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu, nếu yêu cầu thay đổi chủ Văn bằng bảo hộ (tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

+ Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;

+ 05 mẫu nhãn hiệu đã sửa đổi (đối với nhãn hiệu)

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Bước 1: Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

Bước 2: Quý khách hàng tiến hành nộp hồ sơ

Bước 3: Xử lý đơn

+ Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;

+ Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi Văn bằng bảo hộ, nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi Văn bằng bảo hộ.

Phí công bố Quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ: 120.000 Đồng

Phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ: đối với Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:  550.000 Đồng

 Phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ: đối với Bằng độc quyền sáng chế:  900.000 Đồng

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về vấn đề Thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com