Thủ Tục Thành Lập Sàn Giao Dịch Bất Động Sản

Hiện nay, có rất nhiều quý khách hàng của vbatdongsan có nhu cầu thành lập sàn giao dịch bất động sản. Nhưng do pháp luật hiện nay quy định về vấn đề này khá phức tạp khiến cho nhiều quý khách hàng khó khăn trong quá trình thành lập. Để giúp quý khách hàng thuận lợi hơn trong quá trình tiến hành thủ tục trên, vbatdongsan xin gửi tới quý vị bài viết dưới đây:

– Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020.

– Thông  11/2015/TT-BXD quy định về chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

– Thông tư 28/2016/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Thành lập sàn giao dịch bất động sản

Để được thành lập sàn giao dịch bất động sản, tổ chức cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. 

+ Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. 

+ Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động. 

Về mô hình tổ chức: Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị thuộc doanh nghiệp, mọi hoạt động của sàn giao dịch phải chịu sự chỉ đạo của doanh nghiệp

 Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp

 Bước 2: Sau khi thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ về Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ từ doanh nghiệp các Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý.

Lưu ý: Khi có thay đổi một trong các thông tin hoặc khi sàn chấm dứt hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị thành lập sàn có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đăng tải thông tin để điều chỉnh hoặc xóa thông tin.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về vấn đề Thủ tục thành lập sản giao dịch bất động sản. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com